Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben geaccepteerd.

Xidoor B.V. behoudt zich het recht voor om deze disclaimer of onderstaande voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen.

Wij behouden ons het recht de informatie te wijzigen, bij te werken of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Xidoor B.V., en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Xidoor B.V. te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Aansprakelijkheid

Alle vormen van informatie op deze website zijn met uiterste zorgvuldigheid opgesteld en gecontroleerd op correctheid, actualiteit en volledigheid. Mocht ondanks deze inspanningen de inhoud van deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daar geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Xidoor B.V. staat niet in voor kennelijke typfouten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De Xidoor B.V. websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Xidoor B.V.. Xidoor B.V. heeft geen zeggenschap over die websites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Xidoor B.V.. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder het privacybeleid van Xidoor B.V.. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan Xidoor B.V.. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

Xidoor B.V. staat niet in voor de veiligheid van de website en acht zich derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de website. Xidoor B.V. garandeert niet dat deze website ononderbroken of foutvrij zal werken of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Xidoor B.V. garandeert niet dat deze website compatibel is met alle computerapparatuur of dat deze website of de server vrij is van fouten of (computer-) virussen. Xidoor aanvaardt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Xidoor B.V. website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.