Privacy statement

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacybeleid opgezet. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Xidoor B.V.. In ons privacybeleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met dit privacybeleid.

Xidoor B.V. gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die u ons verschaft. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een transparante en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op een correcte naleving van deze wetgeving. Eventuele klachten omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunnen aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden gericht.

Xidoor B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van dienstverlening. Zo worden uw persoonsgegevens verwerkt om contact met u op te kunnen nemen en de diensten te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Mocht u niet langer gebruik willen maken van onze diensten, is het mogelijk om uw toestemming weer in te trekken middels een e-mail aan info@xidoor.com. Voor zover mogelijk binnen de wettelijke kaders zullen wij uw gegevens dan niet langer verwerken.

Xidoor B.V. bewaart uw persoonlijke gegevens die op de website zijn vergaard zo lang als dit nodig is om de diensten, producten en informatie te verschaffen waar u om gevraagd heeft of zolang er een wettelijke plicht op ons rust om de gegevens te bewaren.

Xidoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzien, overdragen, corrigeren, of verwijderen van uw persoonsgegevens indienen bij Xidoor B.V. via het e-mailadres info@xidoor.com. Elk verzoek zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld, althans in ieder geval binnen vier weken.

Xidoor B.V. behoudt zich het recht voor om de privacy statement op elk moment zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen. De meest up to date versie van de privacy statement staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om de privacy statement voor ieder gebruik opnieuw te lezen.